Demens og pårørende

Fælles for alle former for demens er, at man udvikler en vedvarende svækkelse af sine mentale funktioner, hvoraf hukommelsen bliver væsentlig forringet. Det kan være vanskeligt at bevare sin funktionsevne og derved opleve det vanskeligt, at opretholde en hverdag med de praktiske gøremål, som man tidligere har kunne varetage.

Læs mere om demens her: Nationalt Videnscenter for Demens | Nationalt Videnscenter for Demens

Pårørende til demente

Det kan især være vanskeligt at være pårørende til en person, der udvikler demens, da det kan være forbundet med mange forskellige følelser, der stikker i hver sin retning.

Sorg (af at føle, man mister personens sjæl),

skyldfølelse (over ikke at besøge vedkommende nok) og

følelsen af stress og manglende overblik (da pårørende ofte tager over som en tovholderfunktion, da personen selv ikke kan overskue dette længere).

At være pårørende kan være krævende i forhold til en dement ramt og for mange rigtig hårdt.

Læs mere om De pårørende roller her: Pårørendes rolle (r) kan være trættende og anstrengende

Hvordan kan Din-Navigator hjælpe?

Det kan for nogle pårørende være en lettelse at søge hjælp til at varetage nogle af de udfordringer, der presser sig på, hvad enten det omhandler ansøgning af værgemål, forståelse af processen eller andre ting, der gør hverdagen mere presset.

Kort fakta om demens:

Demens rammer primært ældre personer og diagnosticeres efter de er fyldt 80 år. Man estimerer med, at omkring 87.108 personer lider af denne sygdom, mens blot 37.575 er registreret med sygdommen.

Der bliver udredt ca. 8000 nye tilfælde om året hos personer over 65 år.

Demens er en dødelig sygdom, der regnes for at være den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark. Mange lever med sygdommen i flere år, da sygdommen udvikler sig gradvist. Efter sygdommen er stillet, lever en person oftest mellem 5-8 år.

Begrebet Demens rummer en lang række sygdomme, hvoraf de fire mest kendte er

• Alzheimers

• Vaskulær demens

• Lewi Body demens

• Frontotemporal demens (også kaldet Pandelaps-demens)