Skal vi være din bisidder?

Alle har ret til at have en besidder med til samtaler med myndighederne eller sundhedsvæsenet. Den ret er hjemlet i lovgivningen. Ofte kan besidderne være den støtte der skal til ved svære og vigtige samtaler.

Hvad er en besidder?

Besidderen kan beskrives at være den person, som du kan have ved din side, under den vigtige samtale med kommunen eller under den svære samtale med lægen. Mange kan have svært ved at formulere sig eller stille de rigtige spørgsmål, når de befinder sig i en svær situation. Her er det, at en besidder kan være den rigtige støtte, da pågældende kan hjælpe med at stille relevante spørgsmål, holde styr på hvad der tales om og hvad der evt. bliver besluttet til et møde.

Hvilket formål tjener bisidderen?

Bisidderen tjener alene det formål, at støtte personen gennem sin tilstedeværelse. Besidder har derfor ikke til formål, at overtage eller føre en given sag, og derfor er det hellere ej muligt for besidderen at forhandle, udtale sig eller træffe beslutninger på vegne af personen der har anmodet om en bisidder. Hvis dette er forventningen, er man bedre tjent med en partsrepræsentant, som for mange at se, kan give bedre mening.

Kontakt Din Navigator og lad os drøfte dine behov for en bisidder

Alle kan have behov for en besidder til den vigtige eller svære samtale. Din Navigator er rustet til netop disse samtaler og kan bistå dig på en hensigtsmæssig måde. Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe præcis dig!