Ydelser hos Din Navigator

Din Navigator er en hjælp til dig, der søger støtte, rådgivning og vejledning i forbindelse med dit sygdomsforløb eller forløb hos din kommunale forvaltning. Mange mennesker har svært ved at navigere rundt i sundheds- og velfærdssystemet og med det sikre deres rettigheder fyldestgjort. Din Navigators fornemmeste opgave er at støtte ret på de lovgivningsberettigede ydelser og hjælpe dig med at søge dem, hvis du har svært ved at støtte dig selv eller en pårørende.

  • Vejledning og rådgivning til værgemålsansøgning og fremtidsfuldmagt

  • Bringe forståelse og vejledning omkring afgørelser, breve, lægesvar, rapporter mm.

  • Formidling til myndigheder som eksempelvis Ankestyrelsen og kommunal visitation

  • Kontakt til demenskoordinator, hospital, læge, hjemmepleje, hjemmesygepleje m.m.

  • Skabe oversigt og planlægning af diverse aftaler samt kørselsaftaler og bestilling

  • Bisidder til samtaler

  • Fysisk tilstedeværelse ved udskrivelser og/eller ved behov for opsætning/levering af eksempelvis hjælpemidler

  • Hjælp til indflytning i anden bolig (udgifter til transport og flyttefirma afholder du selv)

  • Guidning til selv at varetage ovenstående ved grundig vejledning og rådgivning.

Kontakt Din Navigator
Gratis og uforpligtende vurdering af sag

Vi er din støtte, rådgiver og vejleder

Der kan være utallige af grunde til, at du kan have behov for hjælp og støtte til at navigere rundt i et sygedomsforløb eller et forløb med kommunen. Det vi oftest hører, er, at man ofte er belastet i sådan en grad, at selv en simpel udfyldelse af en ansøgning kan være anstrengende og uoverskuelig.

Vi hjælper også pårørende til sygdomsramte

Vi hjælper dig som pårørende til en sygdomsramt. Læs blandt om vigtigheden af, at man som sygdomsramt får professionel støtte samt hvordan Din Navigator blandt andet har hjulpet demens ramte borgere.