Om Din Navigator

Din Navigator er stiftet af Ina Klinkwort, der har mange års erfaring i sygeplejefaget og har skabt grundlæggende og stor erfaring i sundhedsvæsenet.

På daglig basis oplevede Ina, at der var udfordringer for borgere og pårørende omkring de ydelser, som Din Navigator leverer, og derved stor efterspørgsel på netop denne hjælp. Med standhaftighed og en konstant opsøgen efter den enkeltes rettigheder, har Ina opnået utallige af resultater, hvorfor hun fortsætter at arbejde for den enkeltes ret til berettigede ydelser, støtte og vejledning i sager i sundheds- og offentlig regi.

Viden om Din Navigator

 • Stiftet af uddannet sygeplejerske Ina Klinkwort

 • Ina har været kommunal visitator siden 2014

 • Din Navigator er kommunikativ stærk og handlekraftig

 • Vi er bygget op omkring personlige værdier som tillid, anerkendelse, empati og grundighed

 • Grundig og solid erfaring i lovgivningen omkring de ydelser som Din Navigator leverer

 • Erfaring omkring tværsektorielle udfordringer og løsninger

Lad os tag hånd om din sag

Din Navigator har gennem tiden beskæftiget sig med utallige af sager, som for enkeltpersoner og pårørende har været svære at håndtere. Sagerne har været præget af manglende forståelse fra de offentlige myndigheder eller sundhedsvæsenet. Samtidig kan det svært for de den enkelte eller pårørende, at forholde sig til essentielle spørgsmål, der kan være vigtige for den givne sag, hvorfor der har været behov for støtte fra en tredjepart – Din Navigator.

Få en gratis og uforpligtende vurdering af din sag

  Vision, Støtte og Ret

  Ina Klinkwort har i mange år beskæftiget sig med sundhedsvæsenet og det kommunale. Gennem de stillinger hun har besat, har hun oplevet borgere synke i bureaukrati, mistro og manglende viden.

  Hendes vision er med erfaringen blevet formet til, at alle landet kan støtte ret på de rettigheder de grundlæggende har ret til. Hun står samtidig fast på retten til, at alle har ret til grundig støtte der kan hjælpe dem med at bære de byrder de måtte have. 

  Ina Klinkwort hjælper dig gennem dit sygeforløb eller sag ved kommunen