Koordinering af den rette vejledning og rådgivning

Når Din-Navigator modtager en henvendelse fra dig, er det vigtigt, at vi taler sammen om dine udfordringer og hvilket hændelsesforløb, der er gået forud.

Vi tilbyder en samtale hos dig, hvor vi gennemgår din sygdomshistorie og hvilke udfordringer, som du oplever i denne.

Vi går op i detaljerne og stiller derfor spørgsmål for at komme dybere ned i forståelsen af dine udfordringer. Vi lytter til din fortælling og dine oplevelser af din sygdom for at kunne give dig den rette vejledning og rådgivning.

Vi navigerer dig mod den rigtige retning

Vi taler sammen med dig om hvilke forventninger, som du har til Din-Navigator og vi giver et klart svar på, hvad, hvordan og hvornår, at vi kan leve op til dine forventninger.

Vi ved, at mange brugere af systemet ofte har mødt mistillid til sundhedssystemet og vi finder det derfor vigtigt og væsentligt for samarbejdet, at Din-Navigator kan leve op til dine forventninger, eller er ærlige omkring det modsatte. Læs mere om mistillid til systemet her (Mis)-tillid til sundhedssystemet – Din Navigator (din-navigator.dk)

Vi lytter også til dine pårørendes forventninger, hvis du ønsker, at de skal deltage under samtalen. Vi anser dine pårørende som væsentlige i forløbet og for dig. Dine pårørendes oplysninger, oplevelser og forventninger vil kvalificere det forløb, som konsulenten laver for dig.

Vi koordinerer dit forløb

Din-Navigator laver et forløb, der er skræddersyet til netop dine udfordringer og behov.

Vi taler sammen om forløbet og i hvilken udstrækning som konsulenten skal bidrage til forløbet og hvilken del, som du selv eller dine pårørende varetager.

Din-Navigator har erfaret, at det nogle gange kan være en fordel, at konsulenten koordinerer hele forløbet, herunder også varetager de samtaler med myndighederne, som er væsentlige for forløbet. Andre gange er det bedst for dig, at du selv er med og ikke føler, at du mister overblikket. Det hele er op til dig selv, men du får selvfølgelig råd og vejledning ud fra konsulentens opfattelse af din oplevelse.

For nogle kunder er det vigtigt, at Din-Navigator bliver partsrepræsentant for at kunne koordinere med myndighederne. Se mere om partsrepræsentant her:  link til partsrepræsentant

Uanset hvad og hvordan du vælger at indgå i dit forløb, så vil konsulenten fra Din-Navigator stå ved din side og er klar til at følge op på diverse aftaler, inddrage dig i forløbets udfald og tidsperspektiv og sikre dig en mindre tidskrævende proces.

  • Vejledning og rådgivning til værgemålsansøgning og fremtidsfuldmagt

  • Bringe forståelse og vejledning omkring afgørelser, breve, lægesvar, rapporter mm.

  • Formidling til myndigheder som eksempelvis Ankestyrelsen og kommunal visitation

  • Kontakt til demenskoordinator, hospital, læge, hjemmepleje, hjemmesygepleje m.m.

  • Skabe oversigt og planlægning af diverse aftaler samt kørselsaftaler og bestilling

  • Bisidder til samtaler

  • Fysisk tilstedeværelse ved udskrivelser og/eller ved behov for opsætning/levering af eksempelvis hjælpemidler

  • Hjælp til indflytning i anden bolig (udgifter til transport og flyttefirma afholder du selv)

  • Guidning til selv at varetage ovenstående ved grundig vejledning og rådgivning.

Eksempler på hvordan vi har hjulpet andre

Eksempel 1 – Koordinering med kommunens hjælpemiddelafdeling

En kunde har forsøgt gennem længere tid at få en anden kørestol gennem kommunens hjælpemiddelafdeling. Kunden har ikke følt sig hørt eller hjulpet.

Det har været vanskeligt for kunden at finde motivation og overskud i hverdagen, for at kontakte kommunen. Kunden har også flere andre udfordringer med sin sygdom så nogle dage, har hun været for træt til at fortælle sin historie og hvilke behov, som hun ikke følte blev dækket.

Din-Navigator lyttede til kundens fortælling og fandt derved frem til essensen af problematikken. Vi fik skrevet en mail til kommunens sagsbehandler og fik arrangeret et personligt møde hos kunden, hvor en konsulent fra Din-Navigator deltog.

Konsulenten kunne skabe sammenhæng i forståelsen, både hos sagsbehandleren og hos kunden og kunne trække nogle synspunkter frem, som hverken kunde eller sagsbehandler havde set før.

Efter 2 møder og flere telefonsamtaler fik kunden sin nye kørestol. Derudover har hun sagt, at hun har følt sig anerkendt og oplevet mere overskud i den periode, hvor konsulenten fra Din-Navigator kørte forløbet med denne myndighed, da kunden så havde mindre at tænke på og følte mindre bekymring.

Eksempel 2 – Hjælp til en PTSD-ramt

En kunde med PTSD har intet overskud i hverdagen og oplever udfordringer med selv de mindste ting. Han kontaktede Din-Navigator, da han ikke kunne finde hjælp hos myndighederne til hans udfordringer, da det ikke hører ind under serviceloven. En konsulent fra Din-Navigator har lavet en fast aftale med denne kunde og kommer nu jævnligt og hjælper med dagligdagens små udfordringer. Konsulenten har lyttet til denne kunde og har derigennem fundet en vej til at afhjælpe dennes behov.

Eksempel 3 – En pårørende med udfordringer i forhold til kommunen

En pårørende kontakter Din-Navigator, da hun oplever udfordringer hos kommunen i forhold til hvilken hjælp, som hendes far kan få. Hendes far har udviklet demens over en længere periode.

Konsulenten fra Din-Navigator laver et forløb sammen med både datter og far, hvor det klart fremgår, hvem gør hvad og hvornår.

Konsulentens opgave bliver som bisidder for datter og far og hjælper dem med at navigere gennem systemet i forhold til klagevejledning og hvilke muligheder, som de kan anmode om.

Datter og far oplever det positivt, at de begge er en aktiv part i processen, da de har behov for at kunne følge og forstå forløbet.

Far har nu fået den hjælp, som stemmer overens med hans behov. Både han og datter har oplevet et positivt samarbejde med Din-Navigator.